• by TravelMedical
  • 2023-10-26
  • 0

Zabieg można wykonać u dorosłych kandydatów w każdym wieku, pod warunkiem, że mają oni wystarczającą powierzchnię dawczą i spełniają wszelkie inne kryteria.