• 0

Pierwsze efekty widoczne są po okresie 3-4 miesięcy, ostateczny efekt zabiegu można zaobserwować po ok 12 miesiącach.